KONTAKT:
UL. ŻEROMSKIEGO 9
60-544 POZNAŃ
TEL. (61) 847 58 08
FAX. (61) 843 40 51
METODYKA WYBORU SIŁOWNIKÓW LUFBERG DO STEROWANIA PRZEPUSTNICAMI POWIETRZA
MOMENT OBROTOWY
MODEL
NAPIĘCIE
STEROWANIE
PRZEŁĄCZNIKI POMOCNICZE
CZAS RUCHU
POWIERZCHNIA PRZEPUSTNICY*
PLIKI DO POBRANIA
2 Nm
DA02N24
DA02N24S
DA02N24P
DA02N24PS
DA02N220
DA02N220S
24V
230V
2 punktowe
2 punktowe
0 - 10 V
0 - 10 V
2 punktowe
2 punktowe
1×SPDT
1×SPDT
1×SPDT
25 - 35 s
80 - 100 s
25 - 35 s
< 0,4m2
4 Nm
DA04N24
DA04N24S
DA04N24P
DA04N24I
DA04N220
DA04N220S
24V
230V
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V
4 - 20 mA
2/3 punktowe
2/3 punktowe
2×SPDT
2×SPDT
35 s
< 0,8 m2
8 Nm
DA08N24
DA08N24S
DA08N24PI
DA08N24PIS
DA08N220
DA08N220S
DA08N220P
DA08N220PS
24V
230V
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V / 4 - 20 mA
0 - 10 V / 4 - 20 mA
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V
0 - 10 V
2×SPDT
2×SPDT
2×SPDT
2×SPDT
30 s
< 1,6 m2
16 Nm
DA16N24
DA16N24S
DA16N24PI
DA16N24PIS
DA16N220
DA16N220S
DA16N220P
DA16N220PS
24V
230V
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V / 4 - 20 mA
0 - 10 V / 4 - 20 mA
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V
0 - 10 V
2×SPDT
2×SPDT
2×SPDT
2×SPDT
80 s
< 3,2 m2
24 Nm
DA24N24
DA24N24S
DA24N24PI
DA24N24PIS
DA24N220
DA24N220S
DA24N220P
DA24N220PS
24V
230V
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V / 4 - 20 mA
0 - 10 V / 4 - 20 mA
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V
0 - 10 V
2×SPDT
2×SPDT
2×SPDT
2×SPDT
125 s
< 4,8 m2
32 Nm
DA32N24
DA32N24S
DA32N24PI
DA32N24PIS
DA32N220
DA32N220S
DA32N220P
24V
230V
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V / 4 - 20 mA
0 - 10 V / 4 - 20 mA
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V
2×SPDT
2×SPDT
2×SPDT
140 s
220 s
140 s
220 s
< 6,4 m2
MOMENT OBROTOWY
MODEL
NAPIĘCIE
STEROWANIE
PRZEŁĄCZNKI POMOCNICZE
CZAS RUCHU
POWIERZCHNIA PRZEPUSTNICY*
PLIKI DO POBRANIA
8 Nm
DA08F24
DA08F24S
DA08F24PI
DA08F24PIS
DA08F220
DA08F220S
24V
230V
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V / 4 - 20 mA
0 - 10 V / 4 - 20 mA
2/3 punktowe
2/3 punktowe
2 × SPDT
2 × SPDT
2 × SPDT
8 s
< 1,6m2
16 Nm
DA16F24
DA16F24S
DA16F24PI
DA16F24PIS
DA16F220
DA16F220S
24V
230V
2/3 punktowe
2/3 punktowe
0 - 10 V / 4 - 20 mA
0 - 10 V / 4 - 20 mA
2/3 punktowe
2/3 punktowe
2×SPDT
2 × SPDT
2×SPDT
16 s
< 3,2 m2
MOMENT OBROTOWY
MODEL
NAPIĘCIE
STEROWANIE
PRZEŁĄCZNKI POMOCNICZE
CZAS RUCHU
POWIERZCHNIA PRZEPUSTNICY*
PLIKI DO POBRANIA
5 Nm
DA05S24
DA05S24S
DA05S24P
DA05S24PS
DA05S220
DA05S220S
24V
230V
ON/OFF
0 - 10 V
0 - 10 V
ON/OFF
1 × SPDT
1 × SPDT
1 × SPDT
50 - 70 s
70 s
50 - 70 s
< 1 m2
10 Nm
DA10S24
DA10S24S
DA10S24P
DA10S24PS
DA10S220
DA10S220S
24V
230V
ON/OFF
0 - 10 V
0 - 10 V
ON/OFF
1 × SPDT
1 × SPDT
1 × SPDT
70 s
100 s
70 s
< 2 m2
15 Nm
DA15S24
DA15S24S
DA15S24P
DA15S24PS
DA15S220
DA15S220S
24V
230V
ON/OFF
0 - 10 V
0 - 10 V
ON/OFF
1 × SPDT
1 × SPDT
1 × SPDT
180 s
< 3 m2